Tomatfrön och Tomatsmart, 2015

En broschyr om dessa projekt om spillvärmevärmda växthus hittar du här: Tomatsmart_broschyr.

Mat och klimat i Kronobergs län, 2013

I detta projekt skalades resultaten från Älmhults-projektet upp på länsnivå, och fokuserade främst på livsmedels klimatavtryck. Kriterier för mat med låga koldioxidutsläpp identifierades, livsmedelsflödet i Kronobergs län studerades och förslag till åtgärder  för att minska klimatpåverkan från de olika stegen i livsmedelskedjan togs fram.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Kronobergs län och utgör del 2 som följer på projektet ovan.

Rapporten i sin helhet laddas ner här.

 

Ekokulinarisk kommun – Älmhult, 2012

Detta projekt undersökte möjligheter för Älmhults kommun att öka sin andel ekologiska och närproducerade livsmedel. Ett helhetsgrepp togs i detta projekt och hela livsmedelsflödet studerades; från primärproduktion via förädling, inköp/upphandling, försäljning och logistik till kost/tillagning. Hinder för att nå en ökad privat och offentlig konsumtion av ekologiska och närproducerade livsmedel identifierades, och åtgärder föreslogs.

Projektet utgjorde första delen av två i ett projekt finansierat av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Rapporten i sin helhet laddas ner här.

 

Logistiklösningar, 2010

Ett projekt för att studera hur olika kommuner arbetar för effektivare livsmedelstransporter utmynnade i en sammanställning över goda exempel. Miljöresurs Linné var i denna rapport i framkant med att föra fram tredjepartsdistribution som en god lösning för att minska mängden transporter och öka fyllnadsgraden. Rapporten ”Goda exempel på logistiklösningar – med fokus på livsmedel i kommuner”, daterad 2010, laddar du ner här.